α» SocialBackup edit** « wiki αt10xxxxx

SocialBackup means, that you and other CitiZens of NooPolis and especially each MinisTer of the CabiNet RePeat'edly DownLoad's the entire BackUp, such that on each MindMac an almost complete recovery can be made, even if there was a server DisAster on our SocialGrid. The SocialBackup currently consists of these files: ||Timestamp ||ConTent ||DownLoad link ||CheckSum |2010-11-25:2314|BankZip |http://mindbroker.de/bank.zip |cee9cc0901c3ef61131ceffcaa8e37e4 |2010-11-25:2239|IdZip |id.zip |6975df0fb9e2d3b9d84fdcb11f21714f |2010-12-22:1740|MindTar |http://mindbroker.de/mind.tar.gz|32a3bb8621feb1486b1199b2ff7dda4f |2009-03-16:0022|BaseZip |http://mindbroker.de/base.zip |bd1b1e929028a936c7119214bcb3ff6b |2008-01-17:0303|SourceZip |http://mindbroker.de/source.zip |74088d1dd3b5dfa2995ac137515945f9 |2008-01-17:0323|MvnRepoZip|http://mindbroker.de/mvnrepo.zip|6be02582db27f7b5bd2b8dbbfdcf2405 (latest DownLoad's first. The CheckSum identifies the DownLoad uniquely and simplifies to find the latest BackUp if a BootStrap is necessary) ||CitiZen ||what ||MindMac ||latest DownLoad||CheckSum |RainerWasserfuhr |MindTar|NepTun |2010-12-22:1807|32a3bb8621feb1486b1199b2ff7dda4f |RainerWasserfuhr |MindTar|NepTun |2010-03-13:0244|610d42f792ae5c6a2979b26f81b3b3d0 |RainerWasserfuhr |MindTar|NepTun |2010-02-27:1654|9def782886ea1bb7b9258c4ffe341698 |RainerWasserfuhr |BankZip|NepTun |2010-02-05:0355|bc87bf31ca1f67a08ba1d77d3a2517a0 |RainerWasserfuhr |MindZip|NepTun |2010-02-05:0350|4c12d8bf980c4bbeb3a358ba34be1acc |RainerWasserfuhr |MindZip|NepTun |2010-02-01:0553|b59d78641f12b6c10b62225b990e1e54 |RainerWasserfuhr |BankZip|NepTun |2010-01-13:0424|45894cc14b85096f199234d49b18bc24 |RainerWasserfuhr |MindZip|NepTun |2010-01-10:0427|e5b4c620ef4de5b7225c0d75822e32a3 |RainerWasserfuhr |BankZip|NepTun |2009-12-31:0654|a760f5cb370d4d745d08a6c2ba9e0014 |RainerWasserfuhr |BankZip|NepTun |2009-12-22:0026|2a224cd8a84143d24dc8c79494bca9bd |RainerWasserfuhr |IdZip |NepTun |2009-12-22:0023|b5e1fc48afecafcb8ae775d974aa0438 |RainerWasserfuhr |MindZip|NepTun |2009-12-18:0000|51c41a536c47b290c96d25f38613c86e |HeikeRibke |mind |HelpMate |20090514:1949|08b750466ddeb3cd27ab20ed26147bcd |RainerWasserfuhr |mind |NepTun |20090509:0133|08b750466ddeb3cd27ab20ed26147bcd |RainerWasserfuhr |id |NepTun |20090509:0126|347c1ed0ef775935ae701f26f486f528 |RainerWasserfuhr |bank |NepTun |20090509:0125|bddbf34c007109ed0ca86499af4f9617 |RainerWasserfuhr |mind |NepTun |20090329:1615|a94bab858343a75315c040f676638661 |RainerWasserfuhr |base |NepTun |20090316:0023|bd1b1e929028a936c7119214bcb3ff6b |RainerWasserfuhr |bank |NepTun |20090315:2340|3fd59d9da9c0041a09549fc0d6de245c |RainerWasserfuhr |id |NepTun |20090315:2337|336b152a9ccd3c7f18b1875cb613f3b0 |RainerWasserfuhr |mind |NepTun |20090315:2036|ff2accda9a14ecfb61ecbb0e244ac2d8 |ChristineSchlinck|id |??? |20090225:2243| |HeikeRibke |mind |HelpMate |20090221:1749|f65fa1b7455d330f17795a21be625a6c |RainerWasserfuhr |bank |NepTun |20090110:0749|f531db8e98f0cf597f769b8946c8d282 |RainerWasserfuhr |id |NepTun |20090110:0649|1e648ce14a531fb4c022776661dbb0a5 |RainerWasserfuhr |mind |NepTun |20090110:0644|f65fa1b7455d330f17795a21be625a6c |RainerWasserfuhr |mind |NepTun |20081115:2041|df0de2b5d909681c16db11dee2330567 |HeikeRibke |mind |HelpMate |20081115:1957|9be5373a7dd2e2a1cf6534068864e094 |RainerWasserfuhr |bank |NepTun |20081114:2002|d6eb4d3b9cf14bd51e4e227362d8ba36 |RainerWasserfuhr |id |NepTun |20081114:1755|9be5373a7dd2e2a1cf6534068864e094 |HeikeRibke |mind |HelpMate |20081103:1340|5f4c70a8c88cbb5766f04f9640bba743 |HeikeRibke |mind |HelpMate |20081016:1203|5f4c70a8c88cbb5766f04f9640bba743 |RainerWasserfuhr |bank |NepTun |20081014:1537|ab4c67b0b77a2da6477eed91b953eb34 |RainerWasserfuhr |id |NepTun |20081014:1535|f146607c2a06d3667f7cf27ec0a667d5 |RainerWasserfuhr |mind |NepTun |20081014:1533|5f4c70a8c88cbb5766f04f9640bba743 |RainerWasserfuhr |mind |NepTun |20081006:1345|2ef14be1c7ed607930406e78dfbb7c8c |RainerWasserfuhr |mind |NepTun |20080922:1358|2ef14be1c7ed607930406e78dfbb7c8c |RainerWasserfuhr |mind |NepTun |20080915:1449|bf657afbebfdd6b4d18c078e16dd9615 |HeikeRibke |mind |HelpMate |20080903:1514|b7acedaf5234de2a070f440a86d7d15f |RainerWasserfuhr |mind |NepTun |20080820:1745|5bc321220fa2f5a64c370e80ebb8677a |HeikeRibke |id |HelpMate |20080814:1531|410a9eb8dc9b49dfaa43d13f82b666e0 |RainerWasserfuhr |mind |NepTun |20080809:1728|f86b846e523c7d0e0ef978485e5c57b9 |RainerWasserfuhr |bank |NepTun |20080804:1857|ab4c67b0b77a2da6477eed91b953eb34 |RainerWasserfuhr |mind |NepTun |20080724:1516|9886b4219a48e4fa0de261ba744ff600 |HeikeRibke |bank |HelpMate |20080722:1515|dde26c46c81d14fb7abefccdb017c93a |HeikeRibke |mind |HelpMate |20080722:1514|b7acedaf5234de2a070f440a86d7d15f |RainerWasserfuhr |mind |NepTun |20080715:0104|b7acedaf5234de2a070f440a86d7d15f |HeikeRibke |bank |HelpMate |20080618:1625|dde26c46c81d14fb7abefccdb017c93a |HeikeRibke |mind |HelpMate |20080618:1620|727b0dd409c603f6fd7de626b9293a9a |RainerWasserfuhr |mind |NepTun |20080602:1120|dc20643ab4def10eb09fc0363b9f9c9b |RainerWasserfuhr |bank |NepTun |20080531:0012|68e50fd424e331b4a62cfa886d4da9ac |RainerWasserfuhr |mind |NepTun |20080530:1156|9300206ae09b5c749f3c7bdc234fc01a |RainerWasserfuhr |id |NepTun |20080530:1150|410a9eb8dc9b49dfaa43d13f82b666e0 |RainerWasserfuhr |bank |NepTun |20080523:1123|7ea2c020563ae86a58b1396902a2946c |RainerWasserfuhr |mind |NepTun |20080523:1117|fa2edde68984a4a9098332c5874f95dd |RainerWasserfuhr |mind |NepTun |20080521:0243|8a27ca5a040dea81ec730197e655c365 |HeikeRibke |bank |HelpMate |20080521:0100|dde26c46c81d14fb7abefccdb017c93a |HeikeRibke |mind |HelpMate |20080521:0030|727b0dd409c603f6fd7de626b9293a9a |RainerWasserfuhr |id |NepTun |20080517:0623|3d69910192075aeb67ec00c20b769169 |RainerWasserfuhr |bank |NepTun |20080517:0620|dde26c46c81d14fb7abefccdb017c93a |RainerWasserfuhr |mind |NepTun |20080517:0618|da08d30eb0a7121565e7544425b82fa8 |RainerWasserfuhr |mind |NepTun |20080505:1556|da08d30eb0a7121565e7544425b82fa8 |RainerWasserfuhr |mind |NepTun |20080429:1610|c72142e5be513f09e3f057de6f182e37 |HeikeRibke |mind |HelpMate |20080427:0205|727b0dd409c603f6fd7de626b9293a9a |RainerWasserfuhr |mind |NepTun |20080422:1546|e7f5a10a0ac98e00620d5e5f61f6e5c0 |RainerWasserfuhr |bank |NepTun |20080422:1540|b406f4fc4473965635fa5f5cdf3b4f84 |RainerWasserfuhr |mind |NepTun |20080418:1655|f7c4a57c1443f2ae47280009c35e63ae |HeikeRibke |mind |HelpMate |20080411:1614|727b0dd409c603f6fd7de626b9293a9a |HeikeRibke |mind |HelpMate |20080326:0019|d6d6c794591b50591a64bddd161b8c7f |HeikeRibke |mind |HelpMate |20080311:1431|d6d6c794591b50591a64bddd161b8c7f |RainerWasserfuhr |mind |NepTun |20080311:1431|d6d6c794591b50591a64bddd161b8c7f |RainerWasserfuhr |bank |NepTun |20080221:0740|0e914374f2ffaddf06e058ca14b039ac |RainerWasserfuhr |mind |NepTun |20080221:0723|50fcdd377dddbd0f4a50ce8c1224d6ba |HeikeRibke |id |HelpMate |20080219:1857|f0b8600c65118f88cf236d3eb393aa16 |RainerWasserfuhr |id |NepTun |20080219:1721|f0b8600c65118f88cf236d3eb393aa16 |HeikeRibke |source |HelpMate |20080219:1455|74088d1dd3b5dfa2995ac137515945f9 |HeikeRibke |mvnrepo|HelpMate |20080219:1450|6be02582db27f7b5bd2b8dbbfdcf2405 |HeikeRibke |bank |HelpMate |20080219:1435|4d2b43d1180e4dcca23fa78c304e03c8 |HeikeRibke |mind |HelpMate |20080219:1430| |RainerWasserfuhr |mind |NepTun |20080214:0132|9d55c652d6062874a51d6c1b273e5b8d |FrankLorenz |source |ähm HtPc |20080207:2057| |FrankLorenz |bank |ähm HtPc |20080207:2056| |FrankLorenz |mind |ähm HtPc |20080207:2055|7f0aae9bcba58d74f5197c245b736af5 |HeikeRibke |source |HelpMate |20080205:1559| |HeikeRibke |mvnrepo|HelpMate |20080205:1555| |HeikeRibke |bank |HelpMate |20080205:1535| |HeikeRibke |mind |HelpMate |20080205:1530| |HeikeRibke |id |HelpMate |20080205:1511| |RainerWasserfuhr |mind |NepTun |20080126:1832|e6870982d8449302ee3b1aebbb017419 |RainerWasserfuhr |bank |NepTun |20080126:1828|bdf5f67b903aacb3006d28621a149b19 |RainerWasserfuhr |id |NepTun |20080121:2120|2109fb2ab66d3d70df956ef9ded39381 |RainerWasserfuhr |mind |NepTun |20080121:2117|aa6d5f80bd13d017837328e65f3b5b9e |RainerWasserfuhr |mvnrepo|NepTun |20080117:0331|6be02582db27f7b5bd2b8dbbfdcf2405 |RainerWasserfuhr |source |NepTun |20080117:0319|74088d1dd3b5dfa2995ac137515945f9 |RainerWasserfuhr |mind |NepTun |20080117:0250|26edd8b2eb567d4d8a420134c599d201 |RainerWasserfuhr |mind |NepTun |20080116:0232|564110914243ca5f19fba7db776f5dc4 |RainerWasserfuhr |mind |NepTun |20071228:0143|ce3f546bfda719533fc37918cf0d1863 |RainerWasserfuhr |mind |NepTun |20071222:0240|35b57ef3ab4a0a6c05d3c15172463850 |RainerWasserfuhr |mind |NepTun |20071216:0035|27a110ec12a25a3e1cb1e84e83740614 |RainerWasserfuhr |bank |NepTun |20071215:0240|2107d1d8648f0b3735353b96d8d3896d |RainerWasserfuhr |mind |NepTun |20071209:2350|2a9df6cc6ddc8224670036a430c35a84 |RainerWasserfuhr |mind |NepTun |20071205:0359|24709c9d8eb2ed0393d500980f4c8b51 |HeikeRibke |mind |HelpMate |20071203:1910| |YvonneSchubert |mind |triton |20071127:1818| |YvonneSchubert |mvnrepo|triton |20071127:1818| |YvonneSchubert |source |triton |20071127:1818| |RainerWasserfuhr |mind |NepTun |20071127:1715|4904e9bf7e8d177f2c5f8972fbb76e20 |RainerWasserfuhr |mind |NepTun |20071112:2314|382cd859eb9c01edb31d6e3534994421 |YvonneSchubert |mind |triton |20071112:1300| |YvonneSchubert |mvnrepo|triton |20071112:1300| |YvonneSchubert |source |triton |20071112:1300| |DanielPoodratchi |mind |macDaniel|20071103:1630|40498fc008f9a033bd7152dacb9fe060 |DanielPoodratchi |source |macDaniel|20071103:1630|e045412a74b85813c7a5e5459d2199fa |DanielPoodratchi |mvnrepo|macDaniel|20071103:1630|082a44de7eafed040bc953ba16cbb44d |RainerWasserfuhr |mind |neptun |20071101:0039|40498fc008f9a033bd7152dacb9fe060 |YvonneSchubert |mind |triton |20071023:1430| |YvonneSchubert |mvnrepo|triton |20071023:1430| |YvonneSchubert |source |triton |20071023:1430| |DanielPoodratchi |mind |macDaniel|20071018:1630|855ce72781473f76ed906f9fc99e964a |DanielPoodratchi |source |macDaniel|20071018:1630|e045412a74b85813c7a5e5459d2199fa |DanielPoodratchi |mvnrepo|macDaniel|20071018:1630|082a44de7eafed040bc953ba16cbb44d |RainerWasserfuhr |mind |NepTun |20071014:1943|855ce72781473f76ed906f9fc99e964a |YvonneSchubert |mind |triton |20071004:1430| |YvonneSchubert |mvnrepo|triton |20071004:1430| |YvonneSchubert |source |triton |20071004:1430| |RainerWasserfuhr |mind |NepTun |20070928:0143|bc5fc1dcc8142454076492df92db1835 |YvonneSchubert |mind |triton |20070925:1430|874165c5e519da7e087c709a014dffd2 |YvonneSchubert |mvnrepo|triton |20070925:1430|082a44de7eafed040bc953ba16cbb44d |YvonneSchubert |source |triton |20070925:1430|e045412a74b85813c7a5e5459d2199fa |YvonneSchubert |mind |triton |20070917:1430|874165c5e519da7e087c709a014dffd2 |YvonneSchubert |mvnrepo|triton |20070917:1430| |YvonneSchubert |source |triton |20070917:1430| |YvonneSchubert |mind |triton |20070908:2030| |YvonneSchubert |mvnrepo|triton |20070908:2030| |YvonneSchubert |source |triton |20070908:2030| |DanielPoodratchi |mind |macDaniel|20070907:1630|874165c5e519da7e087c709a014dffd2 |DanielPoodratchi |source |macDaniel|20070907:1630|e045412a74b85813c7a5e5459d2199fa |DanielPoodratchi |mvnrepo|macDaniel|20070907:1630|082a44de7eafed040bc953ba16cbb44d |RainerWasserfuhr |mind |NepTun |20070903:1200|874165c5e519da7e087c709a014dffd2 |YvonneSchubert |mind |triton |20070829:2030|9c422d806e9b99d5daef56d06675ef35 |YvonneSchubert |mvnrepo|triton |20070829:2030|082a44de7eafed040bc953ba16cbb44d |YvonneSchubert |source |triton |20070829:2030|e045412a74b85813c7a5e5459d2199fa |YvonneSchubert |mind |triton |20070809:1500| |YvonneSchubert |mvnrepo|triton |20070809:1500| |YvonneSchubert |source |triton |20070809:1500| |RainerWasserfuhr |mind |NepTun |20070808:1415|ff08cde56bb777f91ca781bd6d1035c3 |RainerWasserfuhr |mind |triton |20070719:1050|acc20cb175455be04a7b3afb7b4a6579 |RainerWasserfuhr |source |triton |20070703:1425| |RainerWasserfuhr |mind |triton |20070703:1425| |YvonneSchubert |mind |triton |20070521:1500| |YvonneSchubert |mvnrepo|triton |20070521:1500| |YvonneSchubert |source |triton |20070521:1500| |RainerWasserfuhr |source |triton |20070518:1010| |RainerWasserfuhr |mind |triton |20070518:1010| |RainerWasserfuhr |mvnrepo|triton |20070519:0251| |RainerWasserfuhr |mind |NepTun |20070510:0136| |RainerWasserfuhr |mind |NepTun |20070430:1302| |RainerWasserfuhr |source |NepTun |20070430:1302| |RainerWasserfuhr |mind |ares |20070328:0023| |DanielPoodratchi |mind | |20070326:2103|