α» MindTueftel edit** « wiki αt10xxxxx

PatternMatch: Rechteckige Ecken, 8 Dice mit dem AlphaBet. 10k Spieler a 10 min/Tag. Pro Minute und Spielerpaar ein neues Wort. Reicher WortSchatz. Hintergrundmusik: MFG. Mal dazu befragen: LuisVonAhn