α» MindTags edit** « wiki αt10xxxxx

Each WikiPage of the MindWiki can optionally have one or more MindTags, separated by WhiteSpace.

A MindTag is the in normal life used tag, just ReFrame'd as it is part of the NeuroSemanticWeb based MindWiki

A taxonomy of MindTags is maintained in the IndexIndex. You can create MindTags as MindProps in the header of a WikiPage, eg: {{{
  • MindTags: ProFessor
  • }}}

    RePort: Most frequently used MindTags:

    ||[1]||[2]||[3]||Tag |1666|639|282|MindPeople |703|417|206|MindPlace |552|338|176|ProFessor |204| 97| 48|UnternehmensGruender |163| 55| 20|EnterPrise |111| 42| 13|MinisTer | 74| 38| 14|MindEvent | 74| 16| 0|EventSeries | 71| 52| 0|FutureCard | 67| 54| 25|SingularityMind | 57| 31| 3|MindThing | 55| 45| 9|ReView | 55| 37| 20|ProJect | 53| 36| 0|ErZaehlung | 44| 14| 2|PerSona | 27| 21| 0|FutureCardIdea | 24| 10| 2|NobelPreis | 20| 15| 6|WikiMind | 14| 14| 0|MitMachSache | 11| 11| 5|UnterNehmer | 11| 9| 8|PredictionMarket | 10| 10| 9|CrowdWisdom | 10| 8| 1|GedankenSpiel | 10| 3| 2|MindProps | 9| 8| 0|MetaPhor | 9| 8| 0|MindGene | 9| 7| 2|SocialNetwork | 9| 4| 3|MindBook | 9| 0| 0|MindShip | 7| 8| 7|MindMusic | 7| 6| 0|MarketGap | 7| 5| 4|LiebesRinge | 6| 4| 0|ParteiWiki | 6| 0| 0|MindFilm | 5| 5| 5|NooChess | 5| 4| 3|MindVerb | 5| 4| 0|PotUs | 5| 2| 0|MindBet | 5| 2| 1|MindPet | 4| 4| 4|RdfClass | 4| 2| 2|EheRinge | 4| 0| 0|KunstWort | 3| 3| 4|RealFilm | 3| 3| 3|RdfProperty | 3| 3| 2|MindCity | 3| 0| 0|MindFarm | 3| 0| 0|MindHorse | 2| 2| 2|TicTacToe | 2| 1| 0|WunderKind | 1| 1| 0|BioMind | 1| 0| 0|MindFilm | 1| 0| 0|MindRace | 1| 0| 0|RandomlyGeneratedPageName | 1| 0| 0|VerEin | 1| 0| 0|VorTrag | 0| 0| 2|EdelMind | 0| 0| 2|GeschaeftsIdee | 0| 0| 2|RealRoman | 0| 0| 2|RegierungsSprecher | 0| 0| 1|AdJektiv | 0| 0| 1|HerKunft
  • [#1] 20091228
  • [#2] 20081207
  • [#3] 200805